Web Policy | Naga Cruises

CHÍNH SÁCH WEBSITE

QUYỀN SỞ HỮU WEBSITE & SỰ CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này (“Điều khoản sử dụng”) được áp dụng cho website của Naga Cruise tại tên miền www.nagacruises.com và tất cả các website được liên kết với trang www.nagacruises.com của Naga Cruises, các công ty con và chi nhánh, bao gồm các website của Naga Cruise toàn thế giới (gọi chung là “các trang web”). Các trang web này là tài sản của Naga Cruises (“Naga Cruises”). QUA VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY; NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý, HÃY ĐỪNG SỬ DỤNG.

Naga Cruises có quyền quyết định việc thay, sửa đổi, thêm hoặc xóa các phần của Điều khoản sử dụng này ở bất cứ lúc nào. Bạn có trách nhiệm kiểm tra các Điều khoản sử dụng này định kỳ để nắm được các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng website sau khi đăng các thay đổi sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi. Miễn là bạn tuân thủ các Điều khoản sử dụng này, Naga Cruises sẽ cấp cho bạn một đặc quyền cá nhân, không độc quyền, không chuyển nhượng và có giới hạn để truy cập và sử dụng website.

BẢO MẬT

Xin hãy đọc qua chính sách bảo mật của chúng tôi tại đây.

BẢN QUYỀN

Tất cả nội dung có trên trang web này, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng nút, hình ảnh và phần mềm đều là tài sản của Naga Cruises và được bảo vệ bởi chính quyền Singapore và luật bản quyền quốc tế.

CÁC NHÃN HIỆU

Tất cả các nhãn hiệu như được chỉ định trên website của chúng tôi là nhãn hiệu đã đăng ký của Naga Cruises tại Singapore và các quốc gia khác. Tất cả đồ họa, logo, tiêu đề trang, biểu tượng nút, tập lệnh và tên dịch vụ thuộc website là nhãn hiệu hoặc nhận diện thương mại của Naga Cruises.

BẢN QUYỀN VÀ TRUY CẬP WEBSITE

Naga Cruises cung cấp cho bạn giấy phép hạn chế để truy cập và sử dụng trang web này theo mục đích cá nhân, không bao gồm tải xuống (trừ lưu bộ nhớ đệm) hoặc sửa đổi nó hoặc bất kỳ phần nào của nó mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi. Trang web này hoặc bất kỳ phần nào của website này không được sao chép, nhái lại, nhân bản, bán đi, bán lại, truy cập hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

CÁC TỆP TẢI XUỐNG

Mặc dù chúng tôi thường thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa hợp lý để đảm bảo an toàn và tính toàn vẹn của các tệp tải xuống trên website của chúng tôi, tất cả phần mềm và các tài liệu khác được tải xuống từ trang web là hoàn toàn theo quyết định và rủi ro của bạn. Bạn là người hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của bạn hoặc việc mất dữ liệu do tải các tệp xuống. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ vi-rút, trojan, phần mềm quảng cáo độc hại, phần mềm gián điệp hoặc các mã độc có hại khác phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ tệp tải xuống từ website của Naga Cruises.

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Trong mọi trường hợp, các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đối tác hoặc nhà cung cấp của Naga Cruises sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại riêng biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp, do hậu quả hoặc trừng phạt nào, kể cả do mất khả năng sử dụng dữ liệu hoặc lợi nhuận, phát sinh từ việc bạn truy cập hay sử dụng dịch vụ và các tài liệu tải xuống từ website của chúng tôi.

Một số sản phẩm được bán trên website không được chứng nhận cũng như không được cấp phép sử dụng hoặc bán tại một số khu vực pháp lý nhất định và chỉ được dành cho các thị trường khác ngoài khu vực pháp lý đó. Naga Cruises không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng các sản phẩm đó trong các khu vực pháp lý đó mà không có chứng nhận hoặc phê duyệt và theo đó, bạn đồng ý rằng các tranh chấp về việc bán hoặc sử dụng các sản phẩm đó sẽ không phải tuân theo quy luật của các khu vực pháp lý đó. Naga Cruises sẽ không chịu trách nhiệm cho bạn về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn sử dụng sản phẩm không được chứng nhận hoặc cấp phép hoặc bán trong phạm vi quyền hạn của bạn, dù là vận chuyển hay nhập khẩu vào.

TÀI KHOẢN

Một số tính năng hoặc dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua website có thể yêu cầu bạn mở tài khoản (bao gồm thiết lập tên người dùng và mật khẩu). Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin bạn giữ cho tài khoản của mình, bao gồm cả mật khẩu và cho mọi hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn nếu bạn không giữ bí mật và bảo mật thông tin này. Bạn đồng ý thông báo cho Naga Cruises ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản hoặc mật khẩu của bạn hay bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho các tổn thất mà Naga Cruises hoặc bất kỳ người dùng hay khách truy cập vào website phải gánh chịu từ việc để người khác sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu hoặc tài khoản Naga Cruises của bạn không bảo mật và bảo mật thông tin tài khoản của mình.

Bạn không được sử dụng bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc tài khoản Naga Cruises của bất kỳ ai đó ở bất cứ lúc nào mà không có sự cho phép rõ ràng và sự đồng ý của chủ sở hữu tên người dùng, mật khẩu hoặc tài khoản của Naga Cruises đó. Naga Cruises không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ các nghĩa vụ này.

RỦI RO MẤT MÁT

Tất cả các mặt hàng được mua từ trang www.nagacruises.com đều được thực hiện theo hợp đồng giao hàng. Điều này có nghĩa là rủi ro mất mát và quyền sở hữu đối với các mặt hàng đó sẽ được chuyển sang cho bạn khi chúng tôi giao hàng cho phía vận chuyển.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Naga Cruises luôn cố gắng để đưa thông tin chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng các mô tả sản phẩm hoặc các nội dung khác của website này là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, hiện hữu hoặc không có lỗi. Nếu một sản phẩm được cung cấp bởi trang web không như mô tả, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là trả lại nó trong tình trạng chưa qua sử dụng.

LUẬT CÓ TÍNH THỰC THI

Khi truy cập trang web này, bạn đồng ý rằng luật pháp Singapore, bất kể nguyên tắc xung đột pháp luật, sẽ chi phối các Điều kiện sử dụng này và mọi tranh chấp về bất kỳ điều gì có thể phát sinh giữa bạn và Naga Cruises.

TRANH CHẤP

Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến bất kỳ cách bạn truy cập vào trang web này hoặc các sản phẩm bạn mua thông qua website này sẽ được gửi tới trọng tài thương mại mật ở Singapore, ngoại trừ việc bạn đã vi phạm hoặc đe dọa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Naga Cruise. Naga Cruises có thể tìm đến sự giúp đỡ hoặc cứu trợ thích hợp khác trong bất kỳ tòa án tiểu bang hoặc liên bang nào và bạn đồng ý với quyền phán xét và khu vực địa lý tại các tòa án đó.

ĐƠN HÀNG ĐẶT QUA WEBSITE

Đơn đặt hàng của bạn có thể được Naga Cruises xem xét để đảm bảo sự chính xác, rằng thông tin thẻ tín dụng hợp lệ và bạn được phép sử dụng phương thức thanh toán này.

Chọn du thuyền Naga Cruise để thưởng ngoạn sông Mê Kông và cảm nhận trải nghiệm nghỉ dưỡng được cam kết chất lượng

Thưởng ngoạn cùng gia đình

Trẻ dưới 4 tuổi được miễn phí vé nếu ngủ trong nôi cùng một phòng với cha & mẹ. Trẻ vị thành niên từ 4 - 18 tuổi được giảm 50% giá vé.

TÌM HIỂU THÊM