Privacy Policy | Naga Cruises

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA NAGA CRUISES

Chính sách bảo mật sau đây liệt kê cách mà chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin riêng tư của bạn khi truy cập hoặc thực hiện một giao dịch trên website nagacruises.com.

THÔNG TIN RIÊNG TƯ MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP

Khi bạn truy cập website, chúng tôi sẽ tự động thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị của bạn, bao gồm thông tin về trình duyệt web, địa chỉ IP, múi giờ và một số cookies được cài đặt trên thiết bị của bạn. Ngoài ra, khi bạn xem qua website, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về các trang web hoặc sản phẩm mà bạn xem, những trang web hoặc cụm từ tìm kiếm nào giới thiệu bạn đến trang của chúng tôi và thông tin về cách bạn tương tác với website này. Chúng tôi gọi thông tin được thu thập tự động này là "Thông tin thiết bị".

Chúng tôi thu thập Thông tin thiết bị bằng cách loại hình công nghệ sau:

 • Cookies" là các tệp dữ liệu được đặt trên thiết bị hoặc máy tính của bạn và thường bao gồm một mã định danh duy nhất ẩn. Để biết thêm thông tin về cookies và cách tắt cookies, nhấp vào đây.
 • "Log files" theo dõi các hành động xảy ra trên website và thu thập dữ liệu bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, trang giới thiệu/thoát và mốc ngày/ giờ.
 • "Web beacons", "tags" và "pixels" là các dữ liệu điện tử được sử dụng để ghi lại thông tin về cách bạn xem qua website.

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu. Thông tin cá nhân này có thể bao gồm tên, địa chỉ bưu chính, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin hộ chiếu, ngày sinh, thông tin liên lạc khẩn cấp và một số thông tin về chuyến bay và khách sạn. Xin lưu ý là chúng tôi không lưu chi tiết thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Chúng tôi gọi thông tin thu thập này là "Thông tin đặt hàng."

Chúng tôi thu thập “Thông tin đặt hàng” theo cách sau đây:

 • Khi bạn thực hiện một yêu cầu nhận brochure, gia nhập danh sách gửi thư của, đăng ký nhận bản tin qua email, tham gia câu lạc bộ thành viên của chúng tôi, đăng ký tài khoản đặt phòng hoặc điền thông tin hành khách để đặt chỗ.
 • Khi bạn đặt phòng.
 • Thu thập từ đại lý du lịch của bạn, phía đã thực hiện và quản lý đặt phòng.
 • Từ một đối phương đồng hành đã thực hiện và quản lý đặt phòng.
 • Khi bạn yêu cầu nhận brochure của chúng tôi thông qua một trang web của bên thứ ba.
 • Trên tàu của chúng tôi nếu chọn đăng ký thành viên hoặc các hình thức truyền thông tiếp thị.

Khi chúng tôi nói về "Thông tin cá nhân" trong Chính sách bảo mật này, đó bao gồm Thông tin thiết bị và Thông tin đặt hàng.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi sử dụng Thông tin đặt hàng được thu thập để thực hiện bất kỳ đơn đặt hàng nào được đặt qua website (bao gồm xử lý đặt chỗ và cung cấp cho bạn hóa đơn và/hoặc xác nhận đơn hàng). Ngoài ra, chúng tôi sử dụng Thông tin đặt hàng này để:

 • Giao tiếp với bạn.
 • Khi phù hợp với các sở thích bạn đã chia sẻ với chúng tôi, cung cấp cho bạn thông tin hoặc quảng cáo liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.
 • Để cung cấp cho bạn các dịch vụ bạn đã đặt với chúng tôi.
 • Để cá nhân hóa các khía cạnh của dịch vụ tổng thể mà chúng tôi phục vụ cho bạn.
 • Chúng tôi sử dụng Thông tin thiết bị được thu thập để cải thiện và tối ưu hóa website của mình (ví dụ: bằng cách tạo phân tích về cách khách hàng xem qua và tương tác với website và để đánh giá sự thành công của các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi).
 • Dữ liệu của bạn có thể được gửi ra khỏi Khu vực Kinh tế Châu Âu.
 • Đăng lên tại mỗi trạm tập trung của các du thuyền Naga Cruises để tuân thủ các quy tắc và quy ước an toàn hàng hải quốc tế.
 • Chúng tôi KHÔNG BAO GIỜ bán thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi cho bất kỳ tổ chức hoặc đơn vị nào khác.

CHIA SẺ THÔNG TIN RIÊNG TƯ CỦA BẠN

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba để giúp chúng tôi sử dụng cho việc như là: xử lý đặt phòng và cung cấp dịch vụ của bạn. Bất kỳ thông tin nào do bạn cung cấp được sử dụng bởi các bên như vậy chỉ được sử dụng trong phạm vi họ yêu cầu để thực hiện các dịch vụ mà Naga Cruises yêu cầu. Việc sử dụng cho các mục đích khác đều bị nghiêm cấm. Hơn nữa, bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp được bên thứ ba đảm nhận phải được xử lý theo các điều khoản của chính sách bảo mật này.

Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics để có thể hiểu cách khách hàng sử dụng website này.

Bạn có thể đọc thêm về cách Google sử dụng thông tin cá nhân của bạn tại đây

.
Bạn cũng có thể từ chối cung cấp thông tin cho Google Analytics
tại đây.

Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể phải chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành, để đáp ứng lệnh hầu tòa, lệnh khám xét hoặc các yêu cầu hợp pháp khác mà chúng tôi nhận được hoặc để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

QUẢNG CÁO THEO HÀNH VI

Như được liệt kê ở trên, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các quảng cáo hoặc truyền thông tiếp thị có định hướng mà chúng tôi nghĩ rằng có thể bạn quan tâm đến. Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của quảng cáo được định hướng, bạn có thể truy cập trang thông tin của tổ chức Sáng Kiến Quảng Cáo Mạng ("NAI") tại đây.

Bạn có thể từ chối quảng cáo có định hướng bởi:
FACEBOOK - Nhấp vào đây
GOOGLE - Nhấp vào đây

Ngoài ra, bạn có thể điều chỉnh cài đặt cookie của mình tại đây hoặc bạn có thể từ chối một số dịch vụ này bằng cách truy cập cổng từ chối của Liên Minh Quảng Cáo Kỹ Thuật Số bằng cách nhấp vào đây.

COOKIES

Hãy đọc qua Chính sách về Cookies của chúng tôi.

AN NINH

Bảo mật dữ liệu là điều quan trọng đối với Naga Cruises. Để bảo vệ dữ liệu của bạn, chúng tôi đã đưa ra các quy trình vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật dữ liệu được thu thập trực tuyến.

Tất cả nhân viên và kỹ thuật viên xử lý dữ liệu của chúng tôi, những người có quyền truy cập và có liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân, có nghĩa vụ tôn trọng tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ cho các tổ chức và cơ quan nhà nước trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp hoặc quy định khác.

Chúng tôi không lưu trữ hoặc chia sẻ thông tin về thẻ tín dụng hoặc thông tin tài chính với bất kỳ bên thứ ba nào.

Trang web này luôn sử dụng kết nối an toàn để đảm bảo tất cả dữ liệu được truyền ở trạng thái đã mã hóa.

KHÔNG THEO DÕI

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thay đổi các hoạt động thu thập và sử dụng dữ liệu trên website của chúng tôi khi nhận tín hiệu Không Theo Dõi từ trình duyệt của bạn.

QUYỀN CỦA BẠN

Nếu bạn là công dân châu Âu, bạn có quyền truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn và yêu cầu thông tin cá nhân của bạn được sửa chữa, cập nhật hoặc xóa đi. Nếu bạn muốn thực hiện quyền này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên lạc dưới đây.

Ngoài ra, nếu là công dân châu Âu, xin lưu ý rằng chúng tôi đang xử lý thông tin của bạn để thực hiện các hợp đồng mà chúng tôi có thể có với bạn (ví dụ: nếu bạn đặt hàng qua website) hoặc theo cách khác để theo đuổi mục tiêu kinh doanh hợp pháp của chúng tôi theo liệt kê ở trên. Ngoài ra, xin lưu ý rằng thông tin của bạn sẽ được chuyển ra ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu.

TRUY CẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi sẽ luôn cung cấp cho bạn một bản sao của tất cả thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn nếu bạn yêu cầu. Bạn có thể hỏi liệu chúng tôi có giữ dữ liệu cá nhân về bạn hay không bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên hệ bên dưới.

Khi có yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản sao của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, tuy nhiên, chúng tôi có thể yêu cầu các bằng chứng về danh tính của bạn. Chúng tôi cho phép bạn đưa ra các yêu cầu về dữ liệu mà chúng tôi nắm giữ về bạn nếu thích hợp như chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa.

LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Khi bạn xem qua hoặc đặt hàng thông qua website, chúng tôi sẽ duy trì Thông tin đặt hàng và Thông tin thiết bị của bạn trong hệ thống hồ sơ của chúng tôi trừ khi và cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin này.

HỦY ĐĂNG KÝ

Trường hợp chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị, chúng tôi cung cấp cho bạn phương tiện để hủy đăng ký khỏi danh sách của chúng tôi bằng cách:

 • Để hủy nhận email hoặc SMS, nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email bạn nhận được hoặc nhắn cú pháp STOP với tin nhắn văn bản bạn nhận được.
 • Ngoài ra, để hủy đăng ký email, hãy truy cập http://pandaw.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=2db7eb23b51745f1cfeb8b440&id=c9dba54a46 và nhập địa chỉ email của bạn.
 • Gửi email gồm thông tin của bạn đến unsubscribe@nagacruises.com.
 • Liên hệ với văn phòng Naga Cruises, 602 đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

CÁC THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH NÀY

Naga Cruises có quyền thường xuyên thay đổi chính sách bảo mật nếu cần thiết hoặc nếu luật pháp yêu cầu. Bất cứ thay đổi nào cũng sẽ được thông báo trên website.

KHIẾU NẠI

Mục tiêu của chúng tôi là xử lý mọi khiếu nại một cách công bằng, nhất quán và nhanh chóng. Hãy liên lạc với chúng tôi qua email publicrelations@nagacruises.com hoặc thông qua thông tin liên hệ dưới đây.

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Naga Cruises đã và đang nỗ lực để đảm bảo tất cả thông tin được hiển thị trên website của chúng tôi đều là thông tin chính xác nhất có thể.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email support@nagacruises.com, qua điện thoại, sử dụng mẫu điền trên website ở trang Liên Hệ hoặc gửi thư đến địa chỉ:

Naga Cruises, 602 đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 

Cập nhập lần cuối: Ngày 25 Tháng 5 Năm 2019

Chọn du thuyền Naga Cruise để thưởng ngoạn sông Mê Kông và cảm nhận trải nghiệm nghỉ dưỡng được cam kết chất lượng

Thưởng ngoạn cùng gia đình

Trẻ dưới 4 tuổi được miễn phí vé nếu ngủ trong nôi cùng một phòng với cha & mẹ. Trẻ vị thành niên từ 4 - 18 tuổi được giảm 50% giá vé.

TÌM HIỂU THÊM